Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: HHKSP
Identifikace ISKO: 1678
Lokalita: Hr.Král.-Sukovy sady
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem, Centrum hyg. laboratoří
Jana Černého 361
50241 Hradec Králové
Tel.: 495 809 083
Fax:.: 495211122
E-mail: josef.fabian@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Stanice je umístěna na okraji parku v blízkosti frekventované komunikace v Z části města.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Fen [fenantren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 A [antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 Flu [fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 Pyr [pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 BaA [benzo[a]antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 Chry [chrysen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 BbF [benzo[b]fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 BkF [benzo[k]fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 BaP [benzo[a]pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 PAHs_TEQ [toxický ekvivalent sumy PAH] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem, Centrum hyg. laboratoří
Jana Černého 361
50341 Hradec Kralové
Tel.: 495 809 083
Fax:.: 495211122
E-mail: josef.fabian@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem, prac.HK
Jana Černého 361
50341 Hradec Kralové
Tel.: 495 809 083
Fax:.: 495211122
E-mail: josef.fabian@zuusti.cz