Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.07.2013 16:59 SELČ


Základní údaje
Kód: TOREV
Identifikace ISKO: 1714
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Typ měřicího programu: Měření VOC
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 372
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hyglab.ov@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 BZN [benzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 TLN [toluen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2011
1 1 XYs [xyleny-suma] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 STYR [styren] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 TCM [trichlormetan] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.2004 31.12.2007
1 1 CCl4 [chlorid uhličitý] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.2004 31.12.2007
1 1 TCL [trichloretylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.2004 31.12.2007
1 1 TECE [tetrachloretylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.2004 31.12.2007
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 372
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hyglab.ov@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hana.miturova@zuova.cz