TLN - toluen

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: TLN - toluen
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
TOCBA
Detail
200396
ČHMÚ
(1572)
Ostrava-Českobratrská (hot spot)
Automatizovaný měřicí program
GC-PID
Xm 3,7 3,4 2,6 3,3 4,1 4,2 5,4 3,8 16,6 7,4 3,2 ~ 316
mc 25 19 19 13 27 30 30 31 30 31 30 31 14.12. 11,0 ~ ~ 22
TOFFA
Detail
40569
ČHMÚ
(1061)
Ostrava-Fifejdy
Automatizovaný měřicí program
GC-FID
Xm 1,7 3,1 2,4 2,4 2,5 3,8 4,2 4,4 5,2 4,1 17,2 8,4 2,7 3,3 2,57 348
mc 31 25 31 29 26 27 29 31 29 31 29 30 27.11. 10,5 2,5 2,09 3
TOMHV
Detail
512403
ZÚ, SMOva
(1717)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření VOC
GC-FID
Xm 2,2 2,6 3,4 1,3 1,9 1,5 2,0 2,1 2,4 4,5 2,4 1,7 2,3 1,79 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 1,9 1,86 2
TOPRA
Detail
40999
ČHMÚ
(1410)
Ostrava-Přívoz
Automatizovaný měřicí program
GC-PID
Xm 1,7 2,5 2,4 3,0 2,8 1,6 2,7 3,7 2,8 3,3 4,9 3,4 28,0 9,2 1,9 2,9 2,97 362
mc 31 28 30 29 30 30 31 31 30 31 30 31 21.08. 11,2 1,9 2,51 1
TOREV
Detail
512283
ZÚ, SMOva
(1714)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření VOC
GC-FID
Xm 2,5 2,9 3,3 1,0 1,4 1,6 1,3 2,1 1,7 2,8 13,0 2,1 3,0 6,95 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 1,8 2,07 2