EBZN - etylbenzen

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: EBZN - etylbenzen
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
TOMHV
Detail
922410
ZÚ, SMOva
(1717)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření VOC
GC-FID
Xm 0,5 0,5 0,5 0,3 0,7 0,3 0,4 0,6 0,4 0,9 0,5 0,4 0,5 0,38 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 0,4 1,87 2
TOREV
Detail
922406
ZÚ, SMOva
(1714)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření VOC
GC-FID
Xm 0,4 0,4 0,4 0,2 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,32 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 0,3 1,89 2