Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: BHOD0
Identifikace ISKO: 1672
Lokalita: Hodonín
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Brně
Masná 3c
602 00 Brno
Tel.: 543423344
Fax:.: 543423343
E-mail: david.marek@zubrno.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Stanice je umístěna v areálu dětského domova v Jarošově ulici č.1. Je ze tří stran obklopena budovou zástavbou, na západní stranu má průhled do parku.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Cr [chrom] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2003
1 1 Mn [mangan] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2003
1 1 Ni [nikl] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2003
1 2 As [arsen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2003
1 1 Cd [kadmium] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2003
1 1 Pb [olovo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2003
2 3 Cr [chrom] PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998 31.12.2002
2 3 Cr [chrom] PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1997 31.12.1997
2 3 Ni [nikl] PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998 31.12.2002
2 3 Ni [nikl] PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1997 31.12.1997
2 3 Zn [zinek] PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998 31.12.1999
2 3 Zn [zinek] PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
2 3 As [arsen] PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998 31.12.2002
2 3 As [arsen] PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1997 31.12.1997
2 3 Cd [kadmium] PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998 31.12.2002
2 3 Cd [kadmium] PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1997 31.12.1997
2 3 Pb [olovo] PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998 31.12.2002
2 3 Pb [olovo] PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1997 31.12.1997
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Odd.faktorů prostředí
Masná 3c
602 00 Brno
Tel.: 543423344
Fax:.: 543423343
E-mail: david.marek@zu.cz
Laboratoř č.2 ZÚ se sídlem v Brně-Centrum Jih
Plucárna 1a
69527 Hodonín
Tel.: 518398654
Fax:.: 518398673
E-mail: eva.michenkova@zubrno.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Odd. anorganických analýz
Masná 3c
602 00 Brno
Tel.: 543423351
Fax:.: 543423343
E-mail: radoslava.vyskocilova@zu.cz
Dodavatel dat č.2 Odd.faktorů prostředí
Masná 3c
602 00 Brno
Tel.: 543423345
Fax:.: 543423343
E-mail: jitka.kytnarova@zu.cz
Dodavatel dat č.3 ZÚ se sídlem v Brně-Centrum Jih
Plucárna 1a
69527 Hodonín
Tel.: 518398654
Fax:.: 518398673
E-mail: eva.michenkova@zubrno.cz