Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
BHOD0
Detail
510327

(1672)
Hodonín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,0 2,5 1,0 1,0 1,0 2,3 1,5 1,0 2,8 1,1 1,0 2,7 1,5 1,4 1,8 1,6 1,6 0,99 344
84 81 87 92 1,3 1,64 0