Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
BHOD0
Detail
510330

(1672)
Hodonín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
9,1 5,5 9,4 8,6 8,8 7,3 4,4 4,6 6,0 13,0 14,9 6,0 8,1 8,2 5,0 11,3 8,1 4,92 344
84 81 87 92 7,0 1,79 0