BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
PPLRP
Detail
511416

(1695)
Plzeň-Roudná
Měření PAHs
HPLC
Xm 3,5 4,0 2,4 1,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,9 2,4 4,1 2,9 1,8 1,95 60
mc 5 5 5 5 5 5 5 6 4 5 5 5 0,7 5,42 6
PPLXP
Detail
39943
ČHMÚ
(1533)
Plzeň-Slovany
Měření PAHs
GC-MS
Xm 2,2 1,9 2,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 1,8 1,3 3,5 1,2 1,38 116
mc 8 8 10 10 10 10 9 11 10 10 10 10 0,5 4,79 3