BaP - PPLRP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2010
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Plzeň-Roudná
Měřicí program: PPLRP
Organizace:
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,8 1,4 5,6 4,1 3,5 3,5 5,6 5
2 3,6 3,2 3,4 6,1 3,4 4,0 6,1 5
3 3,2 2,2 2,9 2,4 1,3 2,4 3,2 5
4 1,4 2,3 0,8 0,4 0,4 1,1 2,3 5
5 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,8 5
6 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 5
7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 5
8 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 6
9 0,2 0,2 1,7 1,9 0,9 1,9 4
10 0,3 0,8 1,5 2,4 9,4 2,4 9,4 5
11 1,2 5,3 2,5 5,2 4,5 4,1 5,3 5
12 4,2 2,0 1,5 3,3 3,0 2,9 4,2 5