BaP - PPLXP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2010
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Plzeň-Slovany
Měřicí program: PPLXP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,8 2,9 2,9 2,7 2,7 2,0 1,4 0,8 2,2 2,9 8
2 0,8 2,2 2,2 2,0 2,0 2,8 2,8 0,5 1,9 2,8 8
3 1,0 2,8 2,8 1,1 1,1 3,6 3,6 2,0 2,0 0,8 2,1 3,6 10
4 0,8 1,2 1,2 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,6 1,2 10
5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 10
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 10
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 9
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 11
9 0,4 0,4 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 0,9 0,9 0,9 1,5 10
10 0,4 0,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,0 1,0 4,4 4,4 1,8 4,4 10
11 0,6 0,6 0,8 0,8 2,6 2,6 1,1 1,1 1,4 1,4 1,3 2,6 10
12 7,3 7,3 2,8 2,8 0,9 4,4 2,7 2,7 2,0 2,0 3,5 7,3 10