BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
JZNZP
Detail
510811

(1684)
Ždár nad Sázavou
Měření PAHs
HPLC
Xm 2,9 0,8 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,3 1,5 0,6 1,27 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 0,2 4,99 0