Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 02.09.2011 09:40 SELČ


Základní údaje
Kód: JZNZP
Identifikace ISKO: 1684
Lokalita: Ždár nad Sázavou
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě-odbor hyg.lab.Jihlava
Vrchlického 57
58725 Jihlava
Tel.: 567574770
Fax:.: 567574771
E-mail: labor@zujih
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Parkoviště za obchodním domem ALBERT v centru města. Měřící skříň je situována mezi MK na okraji parkovací plochy. Z jedné strany je zastavěná plocha administrativními a veřejnými budovami. Na protilehlé straně je zelená plocha před poliklinikou. Vícepodlažní zástavba bloků je cca 150-200m.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Fen [fenantren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.1997
1 1 A [antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.1997
1 1 Flu [fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.1997
1 1 Pyr [pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.1997
1 1 BaA [benzo(a)antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.1997
1 1 Chry [chrysen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.1997
1 1 BbF [benzo(b)fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.1997
1 1 BkF [benzo(k)fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.1997
1 1 BaP [benzo(a)pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.1997
1 1 I123cdP [indeno(1,2,3-cd)pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.1997
1 1 DBahA [dibenzo(a,h)antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.1997
1 1 BghiPRL [benzo(g,h,i)perylen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.1997
1 1 PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 PAHs_TEQ [toxický ekvivalent sumy PAH] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1996
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Jihlavě-odd.hyg.laboratoří
Hutařova 1
59134 Žďár n.S.
Tel.: 566 502 871
Fax:.: 566 502 860
E-mail: zdar@zujih.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ostravě-odbor hyg.lab.Jihlava
Vrchlického 57
58725 Jihlava
Tel.: 567 574 775
Fax:.: 567574771
E-mail: jindrich.rosecky@zu.cz