BaP - JZNZP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2010
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Ždár nad Sázavou
Měřicí program: JZNZP
Organizace:
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,8 0,8 0,9 4,7 7,9 2,9 7,9 5
2 0,7 1,9 0,3 0,0 1,3 0,8 1,9 5
3 0,9 1,0 0,1 1,3 0,2 0,7 1,3 5
4 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 5
5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 5
6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5
7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 5
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 6
9 0,6 0,1 0,3 0,1 0,7 0,3 0,7 5
10 0,1 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4 0,6 5
11 0,2 0,1 0,4 0,6 0,5 0,3 0,6 5
12 0,2 0,5 0,7 3,0 3,7 1,5 3,7 5