www.chmi.cz

Nakladatelství ČHMÚ

MONOGRAFIE

Kde se historie dotýká oblaků a řek

 

Jan Daňhelka, Radim Tolasz, Karel Krška, Jan Macoun, Libor Elleder

 

Český hydrometeorologický ústav Praha,

2020, 1. vydání, 142 stran

 

ISBN 978-80-7653-005-8

369 Kč

Povětrnostní sloupy

 

Průvodce po objektech drobné architektury s meteorologickými přístroji

 

René Tydlitát, Jan Trejbal

 

Český hydrometeorologický ústav Praha,

2019, 1. vydání, 276 stran

 

ISBN 978-80-87577-97-4

 

 

 

480 Kč

NOVINKA

Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR

 

Jan Daňhelka, Libor Elleder a kol.

 

Český hydrometeorologický ústav Praha,

2012, 1. vydání, 182 stran

 

ISBN 978-80-87577-12-7

295 Kč

Proxydata v hydrologii

Řada pražských průtokových kulminací 1118–1825

 

Libor Elleder

 

Český hydrometeorologický ústav Praha,

2016, 1. vydání, 106 stran

 

ISBN 978-80-87577-44-8

175 Kč

Košetice observatory –
25 years

 

Milan Váňa, Alice Dvorská et al.

 

Český hydrometeorologický ústav Praha,

2014, 1. vydání, 92 stran

 

ISBN 978-80-87577-40-0

219 Kč

Povodně v České republice
v červnu 2013

 

Jan Daňhelka, Jan Kubát, Petr Šercl, Radek Čekal

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2014, 1. vydání, 85 stran

 

ISBN 978-80-87577-41-7

ke stažení

Klimatologická stanice Klatovy.

100 let měření a pozorování

 

Jiří Hostýnek

 

Český hydrometeorologický ústav Praha,

2014, 1. vydání, 28 stran

 

ISBN 978-80-87577-26-4

85 Kč

50 let plzeňského pracoviště

 

Český hydrometeorologický ústav Praha,

2012, 1. vydání, 92 stran

 

ISBN 978-80-86690-96-4

176 Kč

PUBLIKACE VYDANÉ V ROCE 2019

1. R. Tydlitát, J. Trejbal: Povětrnostní sloupy. Průvodce po objektech drobné architektury.
276 stran. ISBN 978-80-87577-974.

2. J. Procházká, P. Lipina (eds.): Šumava 2019. Meteorologické konference. Sborník z konference, Kvilda, 14.–16. 5. 2019.
148 stran. ISBN 978-80-87577-87-5.

3. ČMeS: Předpověď v hydrometeorologické službě. Sborník abstraktů ze semináře České meteorologické společnosti,
Hotel Hluboký dvůr v Hlubočkách, Hrubá Voda, 23. až 25. září 2019, 32 stran. ISBN 978-80-87577-92-9.

4. Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2018. 304 stran. ISBN 978-80-87577-93-6 (tištěná).

5. Znečištění ovzduší a atmosférická depozice, Česká republika 2018. ISBN 978-80-87577-94-3 (CD).

6. Sucho 2014–2018. Sborník abstraktů z konference, 44 stran. ISBN 978-80-87577-91-2.

7. J. Rožnovský, T. Litschmann (eds.): Hospodaření s vodou v krajině.  Sborník abstraktů z mezinárodní konference,
44 stran. ISBN 978-80-87577-89-9 + ISBN 978-80-87577-88-2 (CD).

8. National Greenhouse Gas Inventory Report of the Czech Republic. Submission under the UNFCCC and the Kyoto protocol reported inventories 1990–2017. Dostupné z WWW: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/NIR/CZE_NIR-2019-2017_UNFCCC_clean_ISBN.pdf. ISBN 978-80-87577-90-5.

9. Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu 2018. 24 stran.

10. Hydrologická ročenka České republiky 2018. 232 stran. ISBN 978-80-87577-99-8.

11. J. Daňhelka, J. Kubát, P. Šercl: Sucho na území České republiky v roce 2018. 72 stran. ISBN 978-80-87577-98-1.

12. J. Rožnovský, T. Litschmann (eds.): Extrémy počasí, jejich dopady a bezpečnostní rizika. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. ISBN 978-80-87577-96-7 (CD).

 

PUBLIKACE VYDANÉ V ROCE 2018

1. D. Židek, Z. Blažek, A. Hošek, B. Krejčí, V. Kříž, P. Lipina, R. Sochorec, R. Tolasz, J. Unucka, R. Volný: 50 let ČHMÚ pobočky Ostrava 1968–2018. 54 stran. ISBN 978-80-87577-80-6.

2. B. Krejčí, L. Böhmová, E. Hotárková, A. Matyáštíková: Půlstoletí sledování kvality ovzduší na Ostravské pobočce ČHMÚ. 52 stran. ISBN 978-80-87577-79-0.

3. ČMeS: Meteorologie – tradice a budoucnost. Sborník abstraktů ze semináře České meteorologické společnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 18. až 19. září 2018, 28 stran. ISBN 978-80-87577-85-1.

4. Suché období 2014–2017, vyhodnocení, dopady a opatření. 90 stran. Sborník z odborného semináře. ISBN 978-80-87577-81-3.

5. Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2017. 308 stran. ISBN 978-80-87577-83-7.

6. Znečištění ovzduší a atmosférická depozice, Česká republika 2017. ISBN 978-80-87577-84-4 (CD).

7. L. Hájková, J. Klapzuba, V. Kožnarová: Hodnocení vybraných teplotních a srážkových charakteristik stanice Praha Karlov pro biologické a technické účely. Sborník prací ČHMÚ, sv. 64. 68 stran. ISBN 978-80-87577-65-3. ISSN 0232-0401.

8. L. Budík, P. Šercl, P. Kukla, P. Lett, M. Pecha: Odvození základních hydrologických údajů za referenční období 1981–2010. Sborník prací ČHMÚ, sv. 65, 60 stran. ISBN 978-80-87577-78-3. ISSN 0232-0401.

9. National Greenhouse Gas Inventory Report of the Czech Republic. Submission under the UNFCCC and the Kyoto protocol reported inventories 1990–2015. Dostupné z WWW: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/NIR/CZE_NIR-2018-2016_UNFCCC_ISBN.pdf. ISBN 978-80-87577-82-0.

10. Hydrologická ročenka České republiky 2017. ISBN 978-80-87577-86-8.

11. Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu 2017. 24 stran.

 

 

PUBLIKACE VYDANÉ V ROCE 2017

1. Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu 2016. 68 stran. ISBN 978-80-87577-70-7.

2. Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016. 298 stran. ISBN 978-80-87577-72-1.

3. Znečištění ovzduší a atmosférická depozice, Česká republika 2016. ISBN 978-80-87577-73-8 (CD).

4. ČMeS: Pozorování a data v meteorologii – nové produkty, jejich využití v předpovědi a dalších službách. Sborník abstraktů ze semináře České meteorologické společnosti, Hotel Alfa Resort, Deštné v Orlických horách, 12. až 14. září 2017, 38 stran. ISBN 978-80-87577-74-5.

5. M. Francová (ed.): 50 let Observatoře Praha-Libuš. 52 stran. ISBN 978-80-87577-76-9.

6. P. Lipina (ed.): LYSÁ HORA. 120 let meteorologických měření a pozorování. Sborník příspěvků z konference ČHMÚ a ČMeS. 14.–15. června 2017. 188 stran +CD. ISBN 978-80-87577-68-4.

7. O. Kosík, F. Křižka, J. Walder, D. Židek: Využití databázového systému CLIDATA v hydrologii. 52 stran. ISBN 978-80-87577-71-4.

8. M. Kimlová, P. Řičicová, Š. Bercha (eds.): XXI. Stretnutie sněhárov. Sborník příspěvků ze semináře. 1.–3. 3. 2016. 64 stran. ISBN 978-80-87577-75-2.

9. J. Rožnovský, T. Litschmann (ed.): Mrazy a jejich dopady. Sborník abstraktů z mezinárodní konference. Hrubá voda 26.–27. 4. 2017. ISBN 978-80-87577-69-1.

10. Hydrologická ročenka České Republiky 2016. ISBN 978-80-87577-77-6.

 

 

PUBLIKACE VYDANÉ V ROCE 2016

1. Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu 2015. 64 stran. ISBN 978-80-87577-59-2.

2. Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2015. 308 stran. ISBN 978-80-87577-60-8.

3. Znečištění ovzduší a atmosférická depozice, Česká republika 2015. ISBN 978-80-87577-61-5 (CD).

4. ČMeS, 2016. Klimatická změna v ČR: projevy, důsledky, adaptace. Sborník abstraktů ze semináře České meteorologické společnosti, Penzion Slovácký dvůr, Ostrožská Nová Ves, 21. až 23. září 2016, 40 stran. ISBN 978-80-87577-62-2.

5. Řehánek, T., 2016. Hydrologická charakteristika Jesenické oblasti. Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu č. 62, 52 stran. ISBN 978-80-87577-56-1. ISSN 0232-0401.

6. 1. Workshop ACTRIS-CZ. Sborník příspěvků. Observatoř Košetice. 31. října až 1. listopadu 2016. 56 stran. ISBN 978-80-87577-63-9.

7. Elleder, L., 2016. Proxydata v hydrologii. Řada pražských povodňových kulminací 1118–1825. 106 stran. ISBN 978-80-87577-44-8.

8. Kohut, M., Rožnovský, J., KNozová, G., Brzezina, J., 2016. Měření výparu z vodní hladiny automatizovaným výparoměrem EWM v České republice. Práce a studie, sv. 37. 92 stran. ISBN 978-80-87577-58-5. ISSN 1210-7557.

9. Lejska, S., Kněžínek, K., Kuda, F., Divíšek, J., 2016. Hydrologické poměry a 3D mapování amatérské jeskyně se zaměřením na soutokovou oblast Sloupského potoka a Bílé vody.

10. Fárek, V., Kosík, O., Ponížilová, I., Unucka, J., 2016. Zhodnocení nástrojů open source GIS a nástrojů hydrologických modelů pro hydrologickou praxi. Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu č. 63, 70 stran. ISBN 978-80-87577-64-6. ISSN 0232-0401.

11. Hydrologická ročenka České republiky 2015. ISBN 978-80-87577-66-0.

 

 

PUBLIKACE VYDANÉ V ROCE 2015

1. Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu 2014. 74 stran. ISBN 978-80-87577-50-9 (tištěná). ISBN 978-80-87577-48-6 (CD).

2. Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014. 302 stran. ISBN 978-80-87577-52-3 (tištěná). ISBN 978-80-87577-53-0 (CD).

3. Meteorologie a klimatologie 2014. ISBN 978-80-87577-49-3 (CD).

4. ČMeS, 2015. Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. Sborník abstraktů ze semináře České meteorologické společnosti, Penzion Mostař v obci Lučina, VD Žermanice, 21. až 23. září 2015, 40 stran. ISBN 978-80-87577-55-4.

5. Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds.), 2015. Závlahy a jejich perspektiva. Sborník abstraktů + CD s příspěvky z mezinárodní konference, Mikulov 18. až 19. března 2015. 44 stran. ISBN 978-80-87577-46-2 (abstrakta), ISBN 978-80-87577-47-9 (CD).

6. Možný, M., Bareš, D., Novák, J., 2015. 100 let agrometeorologických měření v Doksanech. 40 stran + CD. ISBN 978-80-87577-36-3.

7. Hydrologická ročenka České republiky 2014. 172 stran + CD. ISBN 978-80-87577-57-8.

8. Šercl, P., Janál, P., Daňhelka, J., a kol., 2015. Možnosti predikce přívalových povodní v podmínkách České republiky. Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu č. 60, 50 stran. ISBN 978-80-87577-27-1. ISSN 0232-0401.

9. Vaníček, K., Dubrovská, I., Metelka, L., Pokorný, J., 2015. Měření složek radiační bilance a dlouhodobé změny globálního záření v České republice. Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu č. 61, 64 stran. ISBN 978-80-87577-51-6. ISSN 0232-0401.

 

PUBLIKACE VYDANÉ V ROCE 2014

1. Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu 2013, 2014. Praha: ČHMÚ. ISBN 978-80-87577-31-8 (CD).

2. Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013, 2014. Praha: ČHMÚ, 302 s. ISBN 978-80-87577-37-0 (tištěná). ISBN 978-80-87577-38-7 (CD).

3. Hydrologická ročenka České republiky 2013, 2014. Praha: ČHMÚ, 156 s. + CD. ISBN 978-80-87577-43-1.

4. Silná konvekce a předpověď extrémních jevů, 2014. Sborník abstraktů ze semináře České meteorologické společnosti + CD s příspěvky, Hotel Fontána u Lipna, Kovářov-Hrdoňov, 15. až 17. září 2014, Praha: ČHMÚ, 28 s. ISBN 978-80-87577-39-4.

5. Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H. (eds.), 2014. Extrémy oběhu vody v krajině. Sborník abstraktů + CD s příspěvky z mezinárodní konference, Mikulov 8. až 9. 4. 2014. Praha: ČHMÚ, 55 s. ISBN 978-80-87577-29-5 (abstrakta), ISBN 978-80-87577-30-1 (CD).

6. Brych, K., Tesař, M. (eds.), 2014. Hydrologie malého povodí 2014. [Hydrology of a Small Basin 2014.] Praha: ČHMÚ, 592 s. ISBN 978-80-87577-32-5 (ČHMÚ), ISBN 978-80-02-02525-2 (ÚH AV ČR).

7. Chalupa, J., Ondruch, V., Lipina, P., 2014. 60 let pozorování profesionální meteorologické stanice Lysá hora. Praha: ČHMÚ, 40 s. + CD. ISBN 978-80-87577-36-3.

8. Hostýnek, J., 2014. Klimatologická stanice Klatovy 100 let měření a pozorování. Praha: ČHMÚ, 28 s. ISBN 978-80-87577-26-4.

9. Měření a hodnocení atmosféry a hydrosféry, 2014. Praha: ČHMÚ, 40 s. ISBN 978-80-87577-28-8.

10. Daňhelka, J., Kubát, J., P. Šercl, P., Čekal, R., 2014. Povodně v České republice v červnu 2013. Praha: ČHMÚ, 86 s. ISBN 978-80-87577-41-7.

11. Lipina, P., Židek, D., 2014. Návod pro pozorovatele meteorologických stanic ČHMÚ. Praha: ČHMÚ, 98 s. ISBN 978-80-87577- 33-2.

12. Lipina, P., Židek, D., Kain, I., 2014. Návod pro pozorovatele automatizovaných meteorologických stanic ČHMÚ. Praha: ČHMÚ, 96 s. ISBN 978-80-87577- 34-9.

13. Lipina, P., Židek, D., 2014. Návod pro pozorovatele srážkoměrných stanic ČHMÚ. Praha: ČHMÚ, 52 s. ISBN 978-80-87577-35-6.

14. Bercha, Š., Kodešová, R., Řičicová, P., Kimlová, M. (eds), 2014. Jizerské hory: Setkání napříč vědeckými disciplínami. Sborník příspěvků ze semináře. Praha: ČHMÚ, 38 s. + CD. ISBN 978-80-87577-14-1. Dostupné z WWW: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/hydro/ohv/seminář_Jizerské_hory_2012.pdf

15. Středová, H., P. Fukalová, P., Lehnert, M., Rožnovský, J., Středa, T., 2014. Teplota půdy. Práce a studie č. 36, Praha: ČHMÚ, 68 s. ISBN 978-80-87577-45-5. ISSN 1210-7557.

16. Daňhelka, J., Kubát, J., P. Šercl, P., Čekal, R., 2014. Floods in the Czech Republic in June 2013. Prague: CHMI, 86 s. ISBN 978-80-87577-42-7.

17. Váňa, M., Dvorská, A. et al., 2014. Košetice Observatory – 25 Years. Praha: ČHMÚ, 92 s. ISBN 978-80-87577-40-0.

 

 

 

PUBLIKACE VYDANÉ V ROCE 2013

1. Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu 2012. 72 stran. ISBN 978-80-87577-18-9 (tištěná). ISBN 978-80-87577-19-6 (CD).

2. Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2012. 274 stran. ISBN 978-80-87577-20-2 (tištěná). ISBN 978-80-87577-21-9 (CD).

3. Hydrologická ročenka České republiky 2012. 156 stran + CD. ISBN 978-80-87577-25-7.

4. ČMeS, 2013. Meteorologické aplikace a terminologické problémy, povodně 2013. Sborník abstraktů ze semináře České meteorologické společnosti + CD s příspěvky, Svratka 23. až 25. září 2013. 28 stran. ISBN 978-80-87577-23-3.

5. Kohut, M., Rožnovský, J., Knozová, G., 2013. Měření výparu z vodní hladiny výparoměrem GGI-3000 v České republice. Práce a studie, sv. 35. 96 stran. ISBN 978-80-87577-16-5. ISSN 1210-7557.

6. Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H. (eds.), 2013. Voda, půda a rostliny. Sborník abstraktů + CD s příspěvky z mezinárodní konference, Křtiny 29. až 30. 5. 2013. 48 stran. ISBN 978-80-87577-17-2.

7. ČHMÚ, 2013. Krátké úvahy o vodě. 98 stran. ISBN 978-80-87577-24-0.

8. Blažek, Z., Černikovský, L., Krajny, E., Krejčí, B., Ośródka, L., Volná, V., Wojtylak, M., 2013. Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy – Wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza w obszarze przygranicznym Śląska i Moraw. 182 stran. ISBN 978-80-87577-15-8 (ČHMÚ), ISBN 978-83-61102-79-3 (IMGW).

9. Možný, M. a kol., 2013.  Změny klimatu, fenologie a ekosystémové procesy. 126 stran. ISBN 978-80-86690-64-3.

10. Hájková, L., Kožnarová, V., Bachanová, S., Nekovář, J., 2013. fenologické charakteristiky vybraných lesních bylin v Česku. Sborník prací ČHMÚ, sv. 59. 82 stran. ISBN 978-80-87577-22-6. ISSN 0232-0401.

 

 

 

PUBLIKACE VYDANÉ V ROCE 2012

1. Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu 2011. 56 stran. ISBN 978-80-87577-03-5 (tištěná). ISBN 978-80-87577-05-9 (CD).

2. Hájková, L., Voženílek, V., Tolasz, R., 2012. Atlas fenologických poměrů Česka. 320 stran. ISBN 978-80-86690-98-8 (ČHMÚ), ISBN 978-80-244-3005-8 (UP).

3. Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H. (eds.), 2012. Vláhové poměry krajiny. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Mikulov 4. – 5. 4. 2012.168 stran. ISBN 978-80-86690-78-0.

4. Bauer, Z., Lipina, P. a kol., 2012. Vliv klimatické změny na populace rostlin a živočichů v lužním lese v období let 1951–2000 a poznámky k rokům 2001–2010. Sborník prací ČHMÚ, sv. 57. 78 stran + CD. ISBN 978-80-87577-06-6. ISSN 0232-0401.

5. Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2011. 272 stran. ISBN 978-80-87577-02-8 (tištěná). ISBN 978-80-87577-09-7 (CD).

6. ČMeS, 2012. Výzvy současné hydrometeorologie. Sborník abstraktů ze semináře České meteorologické společnosti, Špindlerův Mlýn 24. až 26. září 2012. 28 stran. ISBN 978-80-87577-08-0.

7. Hydrologická ročenka České republiky 2011. 142 stran + CD. ISBN 978-80-87577-10-3.

8. Štěpánek, P., Zahradníček, P., Brázdil, R., Tolasz, R., 2012. Metodologie kontroly a homogenizace časových řad v klimatologii. 120 stran. ISBN 978-80-86690-97-1.

9. Roubal, Z., a kol., 2012. 50 let plzeňského pracoviště. 92 stran. ISBN 978-80-86690-96-4.

10.  Daňhelka, J., Kubát, J., Šercl, P., (eds.), 2012. Povodně v České republice v roce 2010. 98 stran. ISBN 978-80-87577-04-2.

11. Voda a vzduch kolem nás, (CD). Historie a současnost měření a hodnocení atmosféry a hydrosféry v ČHMÚ. CD k výstavě 17. dubna–13. května 2012, Clam-Gallasův palác, ISBN 978-80-87577-00-4.

12. Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds.), 2012. Život na venkově a trvale udržitelné zemědělské hospodaření v prostředí extrémních projevů sucha. Kulatý stůl. Sborník příspěvků z konference, Rakvice 29. 11. 2012. 86 stran. ISBN 978-80-87577-11-0.

13. Vaníček, K., Metelka, L., Skřivánková, P., Staněk, P., 2012. Dlouhodobé změny ozonu na území ČR. Sborník prací ČHMÚ, sv. 58. 70 stran. ISBN 978-80-87577-07-3. ISSN 0232-0401.

14. Daňhelka, J., Elleder, L., a kol., 2012. Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR. 184 stran. ISBN 978-80-87577-12-7.

15. Autorský kolektiv pod vedením Radka Čekala, 2012. Průvodce informacemi pro odbornou vodohospodářskou veřejnost. 52 stran. ISBN 978-80-87577-13-4.

 

 

PUBLIKACE VYDANÉ V ROCE 2011

1. Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu 2010. 56 stran. ISBN 978-80-86690-88-9.

2. Early warming for flash floods. Workshop Proceedings. International Workshop, November 1 to 2, 2010. 94 stran. ISBN 978-80-86690-91-9.

3. Středová, H., Rožnovský, J., Litschmann, T., 2011. Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí (Sborník příspěvků z vědecké konference, Skalní mlýn 2. – 4. 2. 2011). 58 stran. ISBN 978-80-86690-87-2.

4. Volná, V., 2011. Znečištění ovzduší v oblasti Moravskoslezských Beskyd 1970–2009. Sborník prací ČHMÚ, sv. 56. 70 stran + CD. ISBN 978-80-86690-82-7.

5. Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2010. 268 stran + CD. ISBN 978-80-86690-92-6.

6. Autorský kolektiv pod vedením Radka Čekala, 2011. Průvodce informacemi pro povodňové orgány. 32 stran. ISBN 978-80-86690-93-3.

7. ČMeS, 2011. Meteorologie ve vzdělávání a v médiích (Sborník abstraktů z konference, Červenohorské sedlo 19. až 21. září 2011). 32 stran. ISBN 978-80-86690-94-0.

8. Hydrologická ročenka České republiky 2010. 206 stran + CD. ISBN 978-80-86690-95-7.

9. Středová, H., a kol., 2011. Mikroklima a mezoklima měst, mikroklima porostů. 102 stran. ISBN 978-80-86690-90-2.

 

 

 

 

© ČHMÚ 2020