CHMU

EUMETSAT

Historie, členské státy a formy členství


EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) je mezivládní evropská organizace zabývající se vývojem a provozem meteorologických družic. Hlavní sídlo má v německém Darmstadtu.

hlavní sídlo EUMETSATu
sídlo EUMETSATu v Darmstadtu

Její počátky jsou úzce spojeny s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), která roku 1977 vypustila na oběžnou dráhu první evropskou geostacionární meteorologickou družici, Meteosat-1. Po tomto úspěchu se objevily první myšlenky na evropskou organizaci starající se výhradně o meteorologické družice, a tak byla nejprve v roce 1984 uvnitř ESA vyčleněna sekce EUMETSAT, která se následně roku 1986 stala samostatnou organizací. Odpovědnost za systém Meteosat převzala formálně v lednu 1987.

V roce 1991 začal EUMETSAT vyvíjet program MSG – Meteosat druhé generace. První družice této generace, Meteosat-8, byla vypuštěna v roce 2002. Tento program zahrnuje celkem 4 družice. Poslední z nich, Meteosat-11, byla vypuštěna v roce 2015. Na druhou generaci družic Meteosat naváže EUMETSAT programem MTG - Meteosat třetí generace. Start první z družic MTG (MTG-I1) je plánován na rok 2021.

Kromě družic geostacionárních vypustil EUMETSAT na oběžnou dráhu také první evropskou družici na polární dráze - Metop, 19. října 2006. Na tomto projektu úzce spolupracuje s americkou organizací NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Zároveň společně provozují další družice na polární dráze, Jason-1 a Jason-2.

Ovšem EUMETSAT pouze nevyvíjí a neprovozuje meteorologické družice; například v roce 1996 odstartoval projekt PUMA (Preparation for the Use of Meteosat Second Generation in Africa), který byl určen africkým národním meteorologickým službám. EUMETSAT jej podporoval spolu se Světovou meteorologickou organizací (WMO). Na projekt PUMA v roce 2007 navázal projekt AMESD (African Monitoring of the Environment for Sustainable Development), ve kterém má EUMETSAT klíčovou roli.Členské státy EUMETSATu
zdroj: EUMETSAT; upraveno

EUMETSAT sdružuje 30 členských států. Kromě členských států existuje i status „spolupracujícího členského státu“ (jinak také „přidružené členství“), který umožňuje získávat data od EUMETSATu při nižších členských příspěvcích. Tyto státy ale nemají práva rozhodovat. Přidružené členství je předpokládáno pouze na přechodnou dobu (3 – 5 let), poté by se „spolupracující státy“ měly stát plnoprávnými členy EUMETSATu. První stát, který prošel celým procesem, bylo Slovensko. V současnosti není žádný stát, který by měl status spolupracujícího členského státu.

Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.


Vývoj vztahu EUMETSATu a ČR


Česká a Slovenská federativní republika byla první ze středoevropských států, jehož meteorologické služby (ČHMÚ a SHMÚ) podepsaly v únoru 1992 dvoustrannou dohodu o využití dat z družic Meteosat. Od října 1991 může široká veřejnost pravidelně sledovat snímky z Meteosatu na televizních obrazovkách, zpočátku na kanále OK3 v rámci relace "Každá sudá počasí". Nyní jsou uváděny v relacích České televize.

Dvojstranná dohoda o využívání dat z Meteosatů byla několikrát prodloužena a platila až do konce roku 2004.

Na přelomu května a června 2004 se v Praze konala výroční konference EUMETSATu (vůbec poprvé se tato konference konala v jiném než členském státě), na níž byla 31. května 2004 podepsána smlouva o přistoupení České republiky k EUMETSATu formou spolupracujícího členství od 1. ledna 2005.

podpis smlouvy výměna smlouvy vztyčování české vlajky v EUMETSATu česká vlajka mezi litevskou a lotyšskou

V listopadu 2005 byla v hlavním sídle EUMETSATu slavnostně vztyčena česká vlajka. Spolu s naší vlajkou stoupaly vzhůru také litevská a lotyšská vlajka.

Od ledna 2008 byly vedeny přístupové rozhovory o plném členství ČR v organizaci EUMETSAT a 22. června 2009 byla příslušná vstupní dohoda podepsána. Za Českou republiku ji podepsal tehdejší ministr životního prostředí Ladislav Miko, za EUMETSAT generální ředitel Lars Prahm.

14. dubna 2010 byla ratifikace úspěšně dokončena a Česká republika se stala oficiálně plným členským státem EUMETSATu.

podpis smlouvy

Snímky z evropských meteorologických družic Meteosat podléhají licenci EUMETSATu. Více o licenční politice EUMETSATu naleznete zde.