CHMU

EUMETSAT

Licenční záležitosti


Datová politika EUMETSATu se snaží zabránit zneužívání svých dat a odvozených produktů, včetně snímků. Týká se především dat z přístroje Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVIRI) geostacionárních družic Metosat (MSG), ohledně dat z polárních družic je datová politika benevolentnější a díky tomu je můžeme volně zveřejňovat v plném rozsahu.

Samotný příjem dat SEVIRI z MSG je bezplatný, je však podmíněný uzavřením příslušné licence. U geostacionárních družic MSG lze zdarma zveřejňovat pouze hodinové snímky. U všech ostatních snímků a dat MSG (s kratší periodicitou) je situace složitější, jejich zveřejňování podléhá dalším licencím a zpoplatnění, stejně jako jakékoliv jejich komerční využití. Na našich stránkách najdete aktuální snímky Evropy z MSG po 15 minutách.

Příslušné licence na příjem a další využití dat mohou získávat i další subjekty, nejen národní meteorologické služby. Je však nutné podepsat licenční smlouvu s EUMETSATem (pro uživatele z České republiky je EUMETSAT zastupován Českým hydrometeorologickým ústavem). Výše poplatků se odvíjí od způsobu plánovaného využití dat, za jejich komerční využití činí 4 000 € nebo 8 000 € za rok (viz Datová Politika EUMETSATu níže). Data pro výukové a výzkumné potřeby (bez veřejného zobrazování v reálném čase) je možné získat zcela zdarma. První krok před sepsáním smlouvy s EUMETSATem o využití dat z MSG je registrace na stránkách EUMETSATu (v angličtině). Pro informace o dalším postupu kontaktujte družicové oddělení ČHMÚ, nejlépe dotazem na sat@chmi.cz.

S datovou politikou EUMETSATu se můžete podrobněji seznámit prostřednictvím neoficiálního českého překladu (verze z 21. 1. 2019), který obsahuje všechny části originálního dokumentu, které se bezprostředně týkají uživatelů v České republice, resp. programů, ve kterých ČR participuje. Plnou platnou verzi dokumentu (v angličtině) naleznete na stránkách EUMETSATu.