CHMU

Informace o družicích Metop


Metop

Družice ze série Metop jsou první evropské meteorologické družice na polární (přesněji kvasipolární) dráze. Jsou výsledkem úzké spolupráce EUMETSATu (jejich provozovatele), jeho členských států, organizace ESA (European Space Agency) a americké organizace NOAA.

Označení "družice na polární dráze" (někdy též "polární družice") naznačuje typ oběžné dráhy. Ta má sklon vůči rovině zemského rovníku přibližně 99 stupňů, výška dráhy je kolem 840 km, čemuž odpovídá oběžná doba přibližně 100 minut. Posun dráhy mezi dvěma sousedními oblety činí na rovníku přibližně 25,5 stupně (na západ). Dráha je heliosynchronní, tj. družice přelétá určitou zeměpisnou šířku vždy ve stejném místním čase.

Hlavním meteorologickým přístrojem družic Metop je skenující radiometr, označovaný AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer). Jedná se o stejný přístroj jako je na palubě amerických družic NOAA, jejichž popis, stejně jako popis přístroje AVHRR, naleznete zde.

Kromě AVHRR nese družice na palubě další přístroje:

IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) – tento přístroj poskytuje vertikální profily teploty (v troposféře a spodních částech stratosféry) a vlhkosti (v troposféře).

GOME–2 (Global Ozone Monitoring Experiment–2) – data z tohoto přístroje poskytují informace nejen o stratosférickém ozónu, ale také o dalších složkách atmosféry, např. NO2 nebo vodní páře.

MHS (Microwave Humidity Sounder) – tento přístroj snímá mikrovlnné záření, čímž získává informace o vlhkosti v různých hladinách atmosféry. Je velice účinným nástrojem pro odhad obsahu srážkové vody v oblačnosti. Přestože nenahradí radarová měření, může velmi pomáhat v neprostupných oblastech, například v tropických deštných pralesích.

ASCAT (Advanced Scatterometer) – hlavní funkcí tohoto přístroje je měření rychlosti a směru větru nad oceány. Kromě toho poskytuje data v oblastech monitorování mořského ledu, půdní vlhkosti i kvality sněhu.

GRAS (GNSS (Global Navigation Satellite System) Receiver for Atmospheric Sounding) – tento GPS přijímač zajišťuje měření zvrstvení atmosféry - poskytuje profily teploty a vlhkosti pro asimilaci do numerických předpovědních modelů. Poskytuje minimálně 500 atmosférických profilů denně. Zároveň je využíván k zajištění navigace družice Metop.

AMSU–A (Advanced Microwave Sounding Unit-A) – stejně jako hlavní meteorologický přístroj AVHRR je i tento mikrovlnný radiometr rovněž nesen na palubě amerických družic NOAA. Používá se společně s přístrojem HIRS (viz dále) k výpočtům profilů teploty a vlhkosti od zemského povrchu až do horní stratosféry. Data z přístroje AMSU-A poskytují také informace o srážkách a vlastnostech povrchu (sněhová pokrývka, mořský led, půdní vlhkost).

HIRS/4 (High Resolution Infrared Radiation Sounder) – i tento přístroj pochází z dílny NOAA, počítá se s ním ovšem pouze na první 2 družice Metop, na třetí družici už by být neměl. HIRS měří ve 20 kanálech převážně v oblasti infračerveného záření. Kromě již zmíněného společného využití s přístrojem AMSU-A se používá také k měření teploty povrchu oceánů, množství celkového atmosférického ozónu, obsahu srážkové vody, výšky a pokrytí oblačností a rovněž pro určování albeda.

Kromě výše zmíněných meteorologických přístrojů jsou družicí neseny i další přístroje. A–DCS (Advanced Data Collection System) slouží k přenosu naměřených dat z většinou nepřístupných míst pořízení do zpracovatelských center. Další přístroj SEM–2 (Space Environmental Monitor) monitoruje kosmické počasí. Dvojice přístrojů SARP–3 (Search And Rescue Processor) a SARR (Search And Rescue Repeater) přijímá a dále předává tísňové signály lodí a letadel v nouzi.

Podrobnější informace o jednotlivých přístrojích nesených družicí Metop můžete nalézt na následujících stránkách (v angličtině):


V současné době jsou na oběžné dráze již všechny tři družice Metop (poslední z nich, Metop-C, byl vypuštěn na oběžnou dráhu 7. listopadu 2018), koncem roku 2022 by pak měl startovat první z Metopů druhé generace (Metop-SG).