CHMU

Aerologie - měření radioaktivity

Aerologická stanice Praha - Libuš měří jednou za čtvrtletí vertikální profily radioaktivity (beta a gama záření). Nominální čas měření radioaktivity je 12 UTC, vždy druhé úterý v lednu, dubnu, červenci a říjnu. Na vyžádání Státního úřadu jaderné bezpečnosti je připravena provést měření i mimo tyto plánované termíny.

Výsledky posledního měření naleznete zde.


Sestava pro měření radioaktivity

Sondážní systém pro měření radioaktivity sestává ze sondy radioaktivity (běžná radiosonda pro základní měření, doplněná čidlem pro měření radioaktivity) a pozemního přijímacího a vyhodnocovacího zařízení.

Základem čidla pro měření radioaktivity jsou dvě Geiger-Müllerovy trubice a destička s plošnými spoji obsahující napěťový násobič a interface. Interakce záření s materiálem stěn trubic vyvolá ionizaci plynu, kterým jsou trubice naplněny, a detekční obvod registruje puls. Počet pulsů za sekundu (c/s) je úměrný intenzitě radiace. Jedna z trubic registruje pouze gama záření, druhá pak gama a beta. Stanice Praha - Libuš měří vertikální profily beta a gama záření systémem firmy VAISALA, tvořeným radiosondou RS92-SGPD, čidlem radioaktivity NSS921 a pozemním zařízením VAISALA DigiCORA MW 21.

Sondy radioaktivity jsou vypouštěny na meteorologických balonech TOTEX TA800.


foto sondy RS92 SGPD s čidlem radioaktivity

radiosonda doplněná čidlem radioaktivityAerologická měření