CHMU

Základní aerologické měření

Aerologická stanice Praha - Libuš provádí třikrát denně měření prostřednictvím aerologických sond. Aerologická sonda stoupá v atmosféře pomocí vodíkem plněného meteorologického balónu až do výšky zhruba 30 - 35 km. Měření se provádí v termínech 00, 06 a 12 UTC. Průlet sondy atmosférou do okamžiku prasknutí rozpínajícího se balónu trvá kolem 90 minut, proto samotný start předchází uvedené termíny o 30 - 45 minut. Během letu měří sonda tlak vzduchu, teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu a na základě lokalizace její polohy je určován směr a rychlost větru v jednotlivých výškách.

Výsledky posledního měření naleznete zde.


Sestava aerologického systému

Aerologický systém je tvořen radiosondou a přijímacím a vyhodnocovacím pozemním zařízením s příslušným software.

Radiosonda obsahuje čidla, která umožňují měřit tlak, teplotu a vlhkost (PTU). Stanice Praha - Libuš používá radiosondy RS92-SGP firmy VAISALA. Radiosonda RS92 má křemíkové mikročipové kapacitní tlakové čidlo měřící v rozsahu 1080 až 3hPa s přesností 0,4hPa . Teplotním čidlem je kondenzátor měřící teplotu na základě změn kapacity mezi dvěma tenkými drátky v rozsahu od +60°C do -90°C s přesností 0,1°C. Vlhkost je měřena odmrazovací metodou dvěmi vyhřívanými tenkovrstvými kondenzátorovými čidly měřícími v rozsahu 0 až 100 % RH s přesností na 2%.

K lokalizaci sondy během letu je využíván družicový navigační systém GPS (Global Positioning System). Radiosonda umožňuje retranslaci navigačních pomocných signálů, přijímaných z navigačních systémů, do pozemního zařízení. Přesnost měření vektoru větru je 0,15m/s při intervalu měření 10s.

Pozemní zařízení VAISALA DigiCORA MW21 pomocí anténního systému automaticky přijímá PTU data z radiosondy, vysílaná frekvenčně modulovanými radiovými vlnami v pásmu 400MHz. Z těchto dat jsou počítány též výška a teplota rosného bodu. Směr a rychlost větru počítá pozemní zařízení z informací o poloze radiosondy.

Program METGRAPH firmy VAISALA vyhodnotí naměřená a vypočítaná data ve standardních tlakových hladinách a určí též význačné hladiny ve výškovém profilu teploty, vlhkosti a větru. Tyto údaje zašifruje do tvaru meteorologické zprávy TEMP a zprávy BUFR. Pro národní účely je sestavována také zpráva PILOT(SPECIAL), obsahující údaje o větru ve vybraných výškových hladinách. Všechny zprávy jsou posílány FTP protokolem do regionálního telekomunikačního centra a jsou využívány nejen pro předpovědní meteorologické účely.


foto sondy RS92 SGP

radiosonda RS92-SGP


Historie základních aerologických měření

 • 1946 - první pokusná měření s vojenskými radiosondami LANG na letišti v Praze - Ruzyni
 • 1947 - pokusná měření na letišti Praha - Kbely
 • 1948 - první pravidelná aerologická měření v Praze (v období tzv. aerologických dní)
 • 1949 - pravidelná každodenní měření na letišti Praha - Kbely (v 03 hod. SEČ)
 • 1950 - změna režimu měření na letišti Praha - Kbely (v 03 a 15 hod. SEČ)
 • 1953 - měření na letišti v Praze - Ruzyni (v 03 a 15 hod. SEČ)
 • 1954 - instalován radioteodolit Malachit, měření s hřebínkovými radiosondami typu RZ-49
 • 1957 - změna režimu měření ( termíny 00, 06, 12 a 18 UTC)
 • 1959 - měření střídavě na letištích Ruzyně a Kbely (pravidelně v termínech 00, 06, 12 a 18 UTC)
 • 1964 - měření na letišti Ruzyně (v termínech 00 a 12 UTC všechny základní prvky, v termínech 06 a 18 UTC jen vítr)
 • 1967 - počátek aerologických měření na stanici Praha - Libuš (nepravidelná měření všech prvků v 00, 06, 12 a 18 UTC)
 • 1970 - instalován aerologický radiolokátor Meteorit 1, měření s frekvenčními radiosondami (různé varianty sond typu RKZ, pravidelná měření všech základních prvků v termínech 00 a 12 UTC, měření větru v termínech 06 a 18 UTC)
 • 1974 - pravidelná měření všech základních prvků v termínech 00, 06, 12 a 18 UTC
 • 1977 - instalován aerologický radiolokátor Meteorit 2
 • 1991 - měření s radiosondami STAR 1 české výroby s tranzistorovým vysílačem
 • 1992 - instalován finský přijímací systém Vaisala DigiCORAI MW11, měření s kapacitními radiosondami Vaisala
 • 2004 - modernizace přijímacího systému - instalace Vaisala DigiCORA® MW21, měření s kapacitními a digitálními radiosondami Vaisala
 • 2013 - ukončení sondáží v termínu 18 UTC


Aerologická měření