Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: ZKROM
Identifikace ISKO: 492
Lokalita: Kroměříž-ZÚ
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě -prac.Kroměříž
Havlíčkova 792/13
76701 Kroměříž
Tel.: 573330710
 
E-mail: roman.neruda@zuova.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Stanice umístěna před budovou KHS a ZÚ, u komunikace ze středu města k nemocnici a mimo město. V okolí většinou starší bytová zástavba z přelomu století a první poloviny století, částečně novější. V širším okolí areál nemocnice, psychiatrické nemocnice, vojenských kasáren.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.12.2003
1 1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.07.2004 31.12.2009
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.12.2003
1 1 0 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.07.2004 31.12.2009
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.03.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ostravě
Havlíčkova 792/13
76701 Kroměříž
Tel.: 573330710
 
E-mail: roman.neruda@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ostravě
Havlíčkova 792/13
76711 Kroměříž
Tel.: 573330710
 
E-mail: roman.neruda@zuova.cz