Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: ZKROM, PM₁₀

Aktualizováno: 11.01.2023 08:28 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
01.07.2004 neurčeno 0