Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.07.2024 08:09 SELČ


Základní údaje
Kód: TVERA
Identifikace ISKO: 1072
Lokalita: Věřňovice-Dolní Lutyně
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: EUROAIRNET
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
SPM a PM10 - interval: prováděny 3hod odběry, ukládány jako 30min hodnoty od 22. 7. 1994 do 8. 7. 2003. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 93 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] - Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2005
L1 D1 93 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] - Ano Ano 0 A A A A R A 10min 01.01.2005
L1 D1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] - Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2005
L1 D1 94 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] - Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2005
L1 D1 94 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] - Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2005
L1 D1 25 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] - Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2005
L1 D1 25 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] - Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2005
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] - Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2005
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] - Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2005
L1 D1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] - Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2005
L1 D1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] - Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2005
L1 D1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] - Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2005
L1 D1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] - Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2005
L1 D1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] - Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2005
L1 D1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] - Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2005
L1 D1 74 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] - Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2005
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] - Ano Ne 0 N N N N N N 30min 22.07.1994 31.12.2004
L1 D1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] - Ano Ne 0 N N N N N N 30min 22.07.1994 31.12.2004
L1 D1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] - Ano Ne 0 N N N N N N 30min 22.07.1994 31.12.2004
L1 D1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] - Ano Ne 0 N N N N N N 30min 22.07.1994 31.12.2004
L1 D1 26 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] - Ne Ne 0 N N N N N N 30min 09.07.2003 31.12.2004
L1 D1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] - Ano Ne 0 N N N N N N 30min 10.10.1994 31.12.2004
L1 D1 24 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] - Ne Ne 0 N N N N N N 30min 22.07.1994 09.10.1994
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] - Ne Ne 0 N N N N N N 30min 15.12.2004 31.12.2004
L1 D1 38 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] - Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2004
L1 D1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] - Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.12.2004 31.12.2004
L1 D1 38 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] - Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2004
L1 D1 41 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] - Ne Ano 0 N N N N N N 1h 02.07.2010 31.12.2013
L1 D1 40 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] - Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OS
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 228
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz