Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: TVER
Název: Věřňovice-Dolní Lutyně
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Obec (ZÚJ): Dolní Lutyně
Klasifikace
Zkratka: B/R/AI-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;průmyslová
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)
Věřňovice
735 53 Dolní Lutyně
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 55´ 28.844" sš 18° 25´ 22.341" vd
Nadmořská výška: 203 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Od 14. 7. 2004 do 31. 12. 2015 měření dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje. U hranic s Polskem, otevřená lokalita ve volné krajině (cca 500m od kraje obce). V roce 2021 probíhají na stanici speciální měření dotovaná z rozpočtu Moravskoslezského kraje, sloužící k identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší. Od 25. 9. 2023 změněn původní název Věřňovice na „Věřňovice - Dolní Lutyně“. Lokalita se nachází na hranici dvou katastrů a vzhledem k dostupným podkladům v 90. letech byla pojmenována nedostatečně přesně.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active TVERA Automatizovaný měřicí program
inactive TVERd Měření pasivními dosimetry
active TVERD Měření aktivními samplery
active TVERP Měření PAHs
inactive TVER0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 22.07.1994 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality