Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 21.12.2021 03:44 SEČ


Základní údaje
Kód: THLO0
Identifikace ISKO: 2034
Lokalita: Horní Lomná
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
 
E-mail: hana.miturova@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 Cr [chrom] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N A N A 1d/1M 05.01.2015 05.01.2016
1 1 0 Mn [mangan] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N A N A 1d/1M 05.01.2015 05.01.2016
1 1 0 Fe [železo] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N A N A 1d/1M 05.01.2015 05.01.2016
1 1 0 Ni [nikl] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N A N A 1d/1M 05.01.2015 05.01.2016
1 1 0 As [arsen] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N A N A 1d/1M 05.01.2015 05.01.2016
1 1 0 Mo [molybden] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N A N A 1d/1M 05.01.2015 05.01.2016
1 1 0 Cd [kadmium] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N A N A 1d/1M 05.01.2015 05.01.2016
1 1 0 Pb [olovo] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N A N A 1d/1M 05.01.2015 05.01.2016
1 1 0 Hg [rtuť] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N A N A 1d/1M 05.01.2015 05.01.2016
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
 
E-mail: hana.miturova@zuova.cz