Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.12.2021 03:44 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: THLO
Název: Horní Lomná
Stát: Česká republika
Vlastník: ZÚ, MSK
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/R/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
 
E-mail: hana.miturova@zuova.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 31´ 48.902" sš 18° 38´ 19.102" vd
Nadmořská výška: 575 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zelená plocha v intravilánu (park, lesopark)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
U rekreačního objektu Horní Lomná. Měření financováno z prostředků Moravskoslezského kraje.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive THLOA Automatizovaný měřicí program
inactive THLOP Měření PAHs
inactive THLOV Měření VOC
inactive THLO0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 05.01.2015 Datum zániku: 05.01.2016

Mapa umístění lokality