Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: SBROM
Identifikace ISKO: 1223
Lokalita: Broumy
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Cíl měřicího programu
určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Samostatná budka na travnaté ploše mezi ovocnými stromy na soukromé zahradě 10m od rodinného domku na jižním okraji obce. 7.2.2006 bylo čerpadlo MARA - přístroj č.3 nahrazeno čerpadlem BETA - přístroj č.2.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 2 SO₂ [oxid siřičitý] - THOR [thorinová spektrofotometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1995 30.06.2000
1 1 3 SO₂ [oxid siřičitý] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.07.2000 31.03.2003
2 2 2 SO₂ [oxid siřičitý] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.05.2005 31.12.2010
3 3 5 NO₂ [oxid dusičitý] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.05.2005 31.12.2010
1 1 2 SO₄²⁻ [síranové ionty] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1995 31.12.1995
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Laboratoř č. 2 ČHMÚ - pob.Ostrava-laboratoř
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900263
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Laboratoř č. 3 ČHMÚ- pob. Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421059/43
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 Laboratoře ČHMÚ

Tel.:
 
E-mail:
Dodavatel dat č. 2 ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 3 ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421043
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz