Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: SBRO
Název: Broumy
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Obec (ZÚJ): Broumy
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 57´ 1.623" sš 13° 51´ 3.720" vd
Nadmořská výška: 425 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Samostatná budka na travnaté ploše mezi ovocnými stromy na soukromé zahradě 10m od rodinného domku na jižním okraji obce.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive SBROM Manuální měřicí program
inactive SBROT Měření těžkých kovů v SPM
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1995 Datum zániku: 31.12.2010

Mapa umístění lokality