Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 13.01.2023 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód: MOLOA
Identifikace ISKO: 1893
Lokalita: Olomouc
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: EUROAIRNET
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
SPM a PM10 - interval : prováděny 3hod odběry, ukládány jako 30min hodnoty od 3.6.1994 do 17.3.2003 (u PM2,5 do 19.7.2003). Intenzivní stavební činnost v okolí stanice od 04/2006. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 26.01.1994 31.12.2003
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 10min 01.01.2004 31.03.2007
1 1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 26.01.1994 31.12.2003
1 1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 26.01.1994 31.12.2003
1 1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 26.01.1994 31.12.2003
1 1 20 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 11.05.1994 31.12.2002
1 1 26 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 26 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 11.07.2003 31.12.2003
1 1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 21.10.1995 31.12.2003
1 1 24 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 26.01.1994 20.10.1995
1 1 28 BZN [benzen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 28 TLN [toluen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 28 EBZN [etylbenzen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 28 MPXY [m,p-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 28 OXY [o-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 38 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 10.07.2003
1 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 11.07.2003 31.12.2003
1 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 31.03.2007
1 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 38 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 10.07.2003
1 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 11.07.2003 31.12.2003
1 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 31.03.2007
1 1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 31.03.2007
1 1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 31.03.2007
1 1 46 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 N N N N N N 30min 13.01.1995 31.12.1995
1 1 45 h [relativní vlhkost vzduchu] - SKIN [živočišná blána] % Ne Ne 0 N N N N N N 30min 13.01.1995 31.12.1995
1 1 40 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.03.2007
1 1 40 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 13.01.1995 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OS
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 228
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz