Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 09.04.2022 04:36 SELČ


Základní údaje
Kód: JKOS0
Identifikace ISKO: 1557
Lokalita: Košetice
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu, EMEP
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
U Mn a Cu byla akreditace ukončena k 31.12.2010. Od 1.1.2019 odběry nastaveny od 00:00 do 00:00 UTC.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 55 PM₁₀ [částice PM10] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 1d/2d 01.01.2004
1 2 55 V [vanad] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N A A A R A 1d/2d 01.01.2011
1 2 55 Cr [chrom] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N A A A R A 1d/2d 01.01.2011
1 2 55 Mn [mangan] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 N A A A R A 1d/2d 01.01.2004
1 2 55 Fe [železo] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N A A R A 1d/2d 01.01.2011
1 2 55 Co [kobalt] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N A A R A 1d/2d 01.01.2011
1 2 55 Ni [nikl] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 1d/2d 01.01.2004
1 2 55 Cu [měd] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 N A A A R A 1d/2d 01.01.2004
1 2 55 Zn [zinek] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N A A A R A 1d/2d 01.01.2011
1 2 55 As [arsen] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 1d/2d 01.01.2004
1 2 55 Se [selen] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N A A R A 1d/2d 01.01.2011
1 2 55 Cd [kadmium] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 1d/2d 01.01.2004
1 2 55 Pb [olovo] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 1d/2d 01.01.2004
1 3 0 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.2003 15.05.2003
1 3 0 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/4d 13.05.2003 31.12.2003
1 3 9 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 1 A N N N N N 1d/2d 01.01.2007 19.07.2010
1 3 9 Mn [mangan] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 1 A N N N N N 1d/2d 01.01.2007 19.07.2010
1 3 9 Ni [nikl] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 1 A N N N N N 1d/2d 01.01.2007 19.07.2010
1 3 9 Cu [měd] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 1 A N N N N N 1d/2d 01.01.2007 19.07.2010
1 3 0 As [arsen] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.2003 15.05.2003
1 3 0 As [arsen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 13.05.2003 31.12.2003
1 3 9 As [arsen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 1 A N N N N N 1d/2d 01.01.2007 19.07.2010
1 3 0 Cd [kadmium] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.2003 15.05.2003
1 3 0 Cd [kadmium] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 13.05.2003 31.12.2003
1 3 9 Cd [kadmium] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 1 A N N N N N 1d/2d 01.01.2007 19.07.2010
1 3 0 Pb [olovo] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.2003 15.05.2003
1 3 0 Pb [olovo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 13.05.2003 09.12.2003
1 3 9 Pb [olovo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 1 A N N N N N 1d/2d 01.01.2007 19.07.2010
2 4 9 Hg [rtuť] - AMA [Atomová absopční spektrofotometrie AMA na stanovení Hg] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d 01.09.2006 30.04.2013
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Laboratoř č. 2 ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfě 9/336
190 00 Praha 9
Tel.: 284 081 600
 
E-mail: pavel.bransky@alsglobal.com
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244 033 484
 
E-mail: lucie.sedlakova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 ČHMÚ-CLITK
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244 033 488
 
E-mail: eliska.svobodova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 3 ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244 033 482
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatel dat č. 4 ČHMÚ-Košetice

39422 Košetice
Tel.: 565301052
 
E-mail: jaroslav.pekarek@chmi.cz