Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: JJIZA
Identifikace ISKO: 2024
Lokalita: Jihlava-Znojemská
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 19 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ano 0 N N A A N A 1h 01.01.2015
1 1 19 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ano 0 N N A A N A 1h 01.01.2015
1 1 19 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ano 0 N N A A N A 1h 01.01.2015
1 1 139 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N A 1h 01.01.2015
1 1 139 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N A 1h 01.01.2015
1 1 35 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 35 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 60 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 60 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ Ostrava, prac. Jihlava
Vrchlického 57
58725 Jihlava
Tel.: 567 574 781
 
E-mail: frantisek.havel@zuova.cz