Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: JJIZA, PM₁₀

Aktualizováno: 07.01.2022 03:43 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
01.01.2015 OPC Monitor - multikanálový optický počítač částič 139