Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: HHONM
Identifikace ISKO: 668
Lokalita: Hony
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
VÚLHM-Opočno
Na Olivě 550
51773 Opočno
Tel.: 0443/642391
 
E-mail: kacalek@vulhmop.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Budova - hájenka, přístroj na půdě cca 4m nad povrchem terénu.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 14.02.1985 30.11.2002
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 VÚLHM-laboratoř
Na Olivě 550
51773 Opočno
Tel.: 0443/641570
 
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 VÚLHM-OPOČNO
Na Olivě 550
51773 Opočno
Tel.: 0443/642391
 
E-mail: kacalek@vulhmop.cz