Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: HHON
Název: Hony
Stát: Česká republika
Vlastník: VÚLHM-Opočno
Kraj: Královéhradecký
Okres: Náchod
Obec (ZÚJ): Police nad Metují
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚLHM-Opočno
Na Olivě 550
51773 Opočno
Tel.: 0443/642391
 
E-mail: kacalek@vulhmop.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 34´ 47.938" sš 16° 14´ 48.258" vd
Nadmořská výška: 510 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%)
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Budova - hájenka, přístroj na půdě cca 4m nad povrchem terénu.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive HHONM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 14.02.1985 Datum zániku: 30.11.2002

Mapa umístění lokality