Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: BBNDA
Identifikace ISKO: 1545
Lokalita: Brno-střed
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány. V rámci inovace SIS došlo ke změně přístrojů dne 24.2.2015. Od tohoto data je měření dočasně neakreditováno.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.11.2004 01.08.2008
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 10min 01.11.2004 01.08.2008
L1 D1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.11.2004 31.12.2013
L1 D1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.11.2004 31.12.2013
L1 D1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.11.2004 31.12.2013
L1 D1 20 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 16.11.2004 31.12.2013
L1 D1 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.11.2004 31.12.2009
L1 D1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.11.2004 31.12.2013
L1 D1 28 BZN [benzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.11.2004 31.12.2012
L1 D1 28 TLN [toluen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.11.2004 31.12.2012
L1 D1 28 EBZN [etylbenzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.11.2004 31.12.2009
L1 D1 28 MPXY [m,p-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.11.2004 31.12.2009
L1 D1 28 OXY [o-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.11.2004 31.12.2009
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.11.2004 31.12.2013
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.11.2004 31.12.2013
L1 D1 35 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.11.2004 31.12.2013
L1 D1 35 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.11.2004 31.12.2013
L1 D1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2006 31.12.2013
L1 D1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 10min 08.10.2009 31.12.2013
L1 D1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2006 31.12.2013
L1 D1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 N N N N N N 10min 08.10.2009 31.12.2013
L1 D1 0 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.04.2010 31.12.2013
L1 D1 0 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.04.2010 31.12.2013
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) ČHMÚ-pob.Brno-AMS
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421044
 
E-mail: zuzana.vranova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) ČHMÚ-Brno AIM
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz