Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:47 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UKVZ
Název: Komáří Vížka
Stát: Česká republika
Vlastník: ČEZ a.s.
Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Obec (ZÚJ): Krupka
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ORGREZ, a.s.
Budovatelů 2531
43401 Most
Tel.: 476702785
 
E-mail: zdenek.chmela@orgrez.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 42´ 21.399" sš 13° 50´ 39.999" vd
Nadmořská výška: 774 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Na vrcholu Krušných hor - nad stanicí ČHMÚ-KRUPKA - směr od ELE. 5/06 - překlasifikována na B/R/N. Měření ukončeno k 31.12. Od 1.1.2015 bude měření pravděpodobně obnoveno.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UKVZA Automatizovaný měřicí program
inactive UKVZT Měření těžkých kovů v SPM
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:04.11.1994 Datum zániku:31.12.2013

Mapa umístění lokality