Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:47 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UKOP
Název: Kopisty
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Obec (ZÚJ): Litvínov
Klasifikace
Zkratka: B/R/IN
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: průmyslová;přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 32´ 39.755" sš 13° 37´ 23.789" vd
Nadmořská výška: 240 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zástavba převážně průmyslem užívané plochy
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Mezi prům. objekty u dolu a výsypky, v objektu met. stanice UFA ČSAV, v budce ČO.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UKOPM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.08.1969 Datum zániku:31.05.2003

Mapa umístění lokality