Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 05.03.2022 03:36 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: STCS
Název: Tobolka-Čertovy schody
Stát: Česká republika
Vlastník: Vápenka Čertovy schody, a.s.
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 55´ 6.610" sš 14° 5´ 40.161" vd
Nadmořská výška: 420 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%)
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Volná travnatá plocha asi 50m od nejbližší vzrostlé vegetace (stromy).
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active STCSA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 11.11.2008 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality