Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: PKUJ
Název: Kamenný Újezd
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Obec (ZÚJ): Kamenný Újezd
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní;zemědělská
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
 
E-mail: tomas.fory@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 43´ 19.200" sš 13° 37´ 6.736" vd
Nadmořská výška: 385 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Kontejner na travnaté ploše mezi zástavbou vilové čtvrti.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active PKUJA Automatizovaný měřicí program
inactive PKUJM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.05.2004 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality