Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: PDIL
Název: Díly
Stát: Česká republika
Vlastník: EKOTOXA
Kraj: Plzeňský
Okres: Domažlice
Obec (ZÚJ): Postřekov
Klasifikace
Zkratka: B/R/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
EKOTOXA Opava, s.r.o.
Horní nám. 2
74601 Opava
Tel.: 553696228
 
E-mail: emc@ekotoxa.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 26´ 19.999" sš 12° 47´ 29.002" vd
Nadmořská výška: 596 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%)
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Samostatná budka na volném prostranství - osamocený objekt hájovny ve svahu hřebene Haltravy (jižní část Českého lesa).
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive PDILM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.02.1993 Datum zániku: 28.02.2001

Mapa umístění lokality