Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 11.12.2021 03:44 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: LSOU
Název: Souš
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Obec (ZÚJ): Desná
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)
Desná 3, č.858
468 61 Souš-přehrada
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 47´ 22.726" sš 15° 19´ 10.859" vd
Nadmořská výška: 771 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Vedle domku hrázného VD Souš, ve volné krajině, na rovině v náhorní poloze vedle vodní nádrže (S - 90m), 30m od pásu jehličnatých stromů (V).
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active LSOUA Automatizovaný měřicí program
active LSOUM Manuální měřicí program
inactive LSOUT Měření těžkých kovů v SPM
active LSOU0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.07.1970 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality