Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: LPVE
Název: Panská Ves
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Česká Lípa
Obec (ZÚJ): Dubá
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)
ÚFA ČSAV
Panská Ves-Dubá
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 31´ 39.825" sš 14° 34´ 3.982" vd
Nadmořská výška: 315 m
Doplňující údaje
Terén: vrcholová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10%
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Okraj obce, na vrcholu mírného svahu, v okolí travnatý porost, na pozemku ÚFA ČSAV. Nový typ měř. budky.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive LPVEM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.09.1995 Datum zániku: 31.12.2010

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality