Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: LFRT
Název: Frýdlant
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Frýdlant
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 56´ 26.343" sš 15° 4´ 11.340" vd
Nadmořská výška: 366 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Náhorní rovina, otevřená krajina, mimo obydlenou obec, travnatý povrch.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active LFRTA Automatizovaný měřicí program
active LFRTM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 10.07.2015 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality