Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: KPRB
Název: Přebuz
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Obec (ZÚJ): Přebuz
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 22´ 20.923" sš 12° 36´ 55.369" vd
Nadmořská výška: 904 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Otevřená poloha na náhorní rovině na okraji louky na SV okraji osady, nejbližší domky cca 80m.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active KPRBA Automatizovaný měřicí program
inactive KPRBM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 04.04.1993 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality