Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: AVYC
Název: Praha 9-Vysočany
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Praha
Okres: Praha 9
Obec (ZÚJ): Praha
Klasifikace
Zkratka: I/U/ICR
EOI - typ stanice: průmyslová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: průmyslová;obchodní;obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 6´ 36.002" sš 14° 30´ 18.000" vd
Nadmořská výška: 207 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zástavba převážně průmyslem užívané plochy
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Stanice je umístěna v parku asi 100m od frekventované křižovatky. 30.11.2000 došlo k výměně prachoměru. Verewa F703V a sondy PM10 Kalman byly nahrazeny prachoměrem FH 62 I-R se sondami Pm10 Anderson. Od 7.11.2003 stanice posunuta o 100m k frekventované křižovatce.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive AVYCA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.02.1992 Datum zániku: 31.12.2003

Mapa umístění lokality