Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MPl
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPLEA
Lokalita: Plzeň-střed
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2019 00:00 55,3
2 23.01.2019 00:00 57,0
3 24.01.2019 00:00 58,1
4 15.02.2019 00:00 59,7
5 16.02.2019 00:00 59,5
6 17.02.2019 00:00 61,0
7 18.02.2019 00:00 82,4
8 25.02.2019 00:00 72,3
9 27.02.2019 00:00 51,2