Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: AREPA
Lokalita: Praha 1-n. Republiky
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 61,8
2 22.01.2019 00:00 79,1
3 23.01.2019 00:00 61,9
4 24.01.2019 00:00 51,8
5 15.02.2019 00:00 52,3
6 16.02.2019 00:00 57,8
7 17.02.2019 00:00 68,8
8 18.02.2019 00:00 86,1
9 19.02.2019 00:00 50,4
10 27.02.2019 00:00 52,3
11 03.04.2019 00:00 51,9
12 15.10.2019 00:00 57,0
13 22.10.2019 00:00 75,6
14 23.10.2019 00:00 76,2
15 24.10.2019 00:00 64,5
16 25.10.2019 00:00 50,8
17 01.11.2019 00:00 53,2
18 08.11.2019 00:00 52,0
19 19.12.2019 00:00 66,0