Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: ZZLNA
Lokalita: Zlín
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 58,3
2 21.01.2019 00:00 123,9
3 22.01.2019 00:00 107,2
4 23.01.2019 00:00 101,5
5 30.01.2019 00:00 56,0
6 31.01.2019 00:00 54,8
7 06.02.2019 00:00 78,1
8 18.02.2019 00:00 63,7
9 19.02.2019 00:00 59,7
10 25.02.2019 00:00 70,1
11 01.03.2019 00:00 55,5
12 02.03.2019 00:00 51,6
13 24.09.2019 00:00 99,3
14 25.09.2019 00:00 71,1
15 25.10.2019 00:00 53,4