Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BBNYA
Lokalita: Brno-Tuřany
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 66,2
2 22.01.2019 00:00 102,3
3 23.01.2019 00:00 81,5
4 31.01.2019 00:00 57,5
5 08.02.2019 00:00 51,8
6 17.02.2019 00:00 57,2
7 18.02.2019 00:00 62,1
8 19.02.2019 00:00 66,9
9 23.10.2019 00:00 56,8
10 24.10.2019 00:00 52,5
11 25.10.2019 00:00 68,1