Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TSTDA
Lokalita: Studénka
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2019 00:00 55,1
2 20.01.2019 00:00 100,8
3 21.01.2019 00:00 145,2
4 22.01.2019 00:00 108,3
5 23.01.2019 00:00 94,1
6 30.01.2019 00:00 57,2
7 31.01.2019 00:00 68,2
8 01.02.2019 00:00 50,6
9 06.02.2019 00:00 65,2
10 18.02.2019 00:00 55,8
11 19.02.2019 00:00 60,5
12 24.02.2019 00:00 50,1
13 25.02.2019 00:00 62,0
14 26.02.2019 00:00 53,0
15 01.03.2019 00:00 56,0
16 02.03.2019 00:00 67,0
17 23.03.2019 00:00 55,3
18 25.07.2019 00:00 54,5
19 23.10.2019 00:00 57,6
20 25.10.2019 00:00 57,8
21 31.10.2019 00:00 67,3
22 21.11.2019 00:00 62,0
23 25.11.2019 00:00 53,7