Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TFMIA
Lokalita: Frýdek-Místek
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2019 00:00 58,6
2 20.01.2019 00:00 120,2
3 21.01.2019 00:00 146,0
4 22.01.2019 00:00 98,0
5 23.01.2019 00:00 120,2
6 25.01.2019 00:00 50,9
7 30.01.2019 00:00 54,8
8 31.01.2019 00:00 71,8
9 19.02.2019 00:00 55,5
10 25.02.2019 00:00 51,6
11 26.02.2019 00:00 56,8
12 01.03.2019 00:00 58,8
13 02.03.2019 00:00 59,0
14 09.04.2019 00:00 53,8
15 23.10.2019 00:00 59,8
16 31.10.2019 00:00 53,8
17 25.11.2019 00:00 50,3
18 11.12.2019 00:00 55,2
19 12.12.2019 00:00 54,1